Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Flic en Flac, Mauritius 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Flic en Flac. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Flic en Flac đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Flic en Flac. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Flic en Flac đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Our founding institution, St Katherine’s College, one of Britain’s first teacher training institutes opens its doors. This is where our passion for excellent and inspiring teaching started and today w ... Đọc thêm

Our founding institution, St Katherine’s College, one of Britain’s first teacher training institutes opens its doors. This is where our passion for excellent and inspiring teaching started and today we continue to train over 400 teachers annually. Đọc ít hơn