University of Mauritius

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Về chúng tôi

University of Mauritius (UoM) được đặt tại Reduit, một thị trấn nhỏ ở trung tâm của Mauritius. UoM được thành lập vào năm 1965 với quan điểm cơ bản là quốc gia. Lúc đầu, trường đại học có ba trường là Nông nghiệp, Quản trị và Công nghệ Công nghiệp. Theo thời gian, nó đã được mở rộng để bao gồm năm Khoa, đó là Nông nghiệp, Kỹ thuật, Luật và Quản lý, Khoa học và Khoa học Xã hội

Tầm nhìn và sứ mệnh của trường đại học

Tầm nhìn

Để định vị UoM là một trường đại học tham gia nghiên cứu và kinh doanh.

Tầm nhìn mới này trao quyền cho UoM đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng nguồn nhân lực, trí tuệ, kinh doanh và vốn xã hội cần thiết cho đất nước chúng ta để phát triển nền kinh tế dựa trên sự đổi mới.

Để đạt được tầm nhìn này, UoM không chỉ phát triển mối quan hệ ba bên (UoM-Chính phủ-Công nghiệp) mà còn gắn kết chặt chẽ với cộng đồng vào những gì được đặt ra như một chuỗi xoắn bốn lần đổi mới, như được mô tả dưới đây:

117248_ScreenShot2019-06-25at10.41.20AM.png

Tuyên bố sứ mệnh

Phát triển hệ sinh thái để học tập đẳng cấp thế giới, nghiên cứu có tác động và đổi mới để phát triển mạnh cũng như thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp vì lợi ích của Mauritius và xã hội nói chung.

Địa điểm

Réduit

Address
80837
Réduit, Quận Moka, Mauritius

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn