Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Siyabuswa, Cộng hòa Nam Phi 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Siyabuswa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Siyabuswa đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Siyabuswa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Siyabuswa đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Mpumalanga (UMP) is situated in the scenic Province of the rising sun, a context for staff and students’ inspiration. UMP was established in 2013 and enrolled the first cohort of 169 ... Đọc thêm

The University of Mpumalanga (UMP) is situated in the scenic Province of the rising sun, a context for staff and students’ inspiration. UMP was established in 2013 and enrolled the first cohort of 169 students in February 2014 in three programmes, namely Bachelor of Education (Foundation Phase Teaching), Bachelor of Agriculture in Agricultural Extension and Rural Resource Development and Diploma in ICT. Đọc ít hơn