Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Invercargill, New Zealand 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Invercargill. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Invercargill đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Invercargill. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Invercargill đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Southern Institute of Technology (SIT) provides quality tertiary education and training across various subjects and qualifications. From certificates to postgraduate studies, we offer NZQA programs fo ... Đọc thêm

Southern Institute of Technology (SIT) provides quality tertiary education and training across various subjects and qualifications. From certificates to postgraduate studies, we offer NZQA programs for students to learn at a level and pathway that suits them. Đọc ít hơn