Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Lower Hutt, New Zealand 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Lower Hutt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lower Hutt đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Lower Hutt. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lower Hutt đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

We’re one of New Zealand’s most impressive, globally competitive tertiary institutions. The Wellington Institute of Technology is a tertiary institution that trains around 6,100 students every year. W ... Đọc thêm

We’re one of New Zealand’s most impressive, globally competitive tertiary institutions. The Wellington Institute of Technology is a tertiary institution that trains around 6,100 students every year. We offer a range of industry-led qualifications from trades through to degrees and postgraduate programs that are future-focused, developed alongside industry, and provide students with practical skills to pursue their career goals. Đọc ít hơn