Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Belgorod Oblast, Nga 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Belgorod Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Belgorod Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Belgorod Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Belgorod Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The mission of Belgorod State University (BelSU) is to solve research problems of international and national significance, to harmoniously integrate the educational, research, social and cultural func ... Đọc thêm

The mission of Belgorod State University (BelSU) is to solve research problems of international and national significance, to harmoniously integrate the educational, research, social and cultural functions of the University, to train highly qualified professionals capable of ensuring the competitiveness of Russia and Belgorod region in the global socio-economic arena, and to preserve and develop the cultural and moral legacy of the country and the region. Đọc ít hơn