Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Krasnodar Krai, Nga 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Krasnodar Krai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Krasnodar Krai đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Krasnodar Krai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Krasnodar Krai đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Autonomous Non-Profit Organisation Russian International Olympic University (RIOU) was established on 21 October 2009 under the Memorandum of Understanding between the International Olympic Commit ... Đọc thêm

The Autonomous Non-Profit Organisation Russian International Olympic University (RIOU) was established on 21 October 2009 under the Memorandum of Understanding between the International Olympic Committee (IOC), the Sochi 2014 Organising Committee and the Russian Olympic Committee, and under a decree of the Russian Federation No 774. Đọc ít hơn
Moscow , Sochi + 1 Hơn Ít hơn

Kuban State Medical University (KubSMU) is one of the oldest universities in the region. Over the years of its existence, it has come a long way of formation, turning from the medical faculty of the f ... Đọc thêm

Kuban State Medical University (KubSMU) is one of the oldest universities in the region. Over the years of its existence, it has come a long way of formation, turning from the medical faculty of the first Kuban University into one of the traditional educational institutions among the ten best medical universities in the country. Đọc ít hơn

Kuban State Technological University is one of the largest research, educational, cultural centres in the south of Russia. We offer all levels of professional education.

Kuban State Technological University is one of the largest research, educational, cultural centres in the south of Russia. We offer all levels of professional education. Đọc ít hơn

Sochi State University is a recognized leader in the South of Russia in staff training for the tourism and recreation industry and provides education on a wide range of programs from Hotel and restaur ... Đọc thêm

Sochi State University is a recognized leader in the South of Russia in staff training for the tourism and recreation industry and provides education on a wide range of programs from Hotel and restaurant services to landscape design. Đọc ít hơn