Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Tula Oblast, Nga 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Tula Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tula Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Tula Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tula Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Tula State Lev Tolstoy Pe­dagogical University has 10 faculties, 138 basic educational programs of higher edu­cation, 24 specialities and postgraduate programs, 3 doctoral programs of 10 branches of s ... Đọc thêm

Tula State Lev Tolstoy Pe­dagogical University has 10 faculties, 138 basic educational programs of higher edu­cation, 24 specialities and postgraduate programs, 3 doctoral programs of 10 branches of science. Đọc ít hơn