Aichi Gakuin University

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Nisshin

Address
12 Araike, Iwasaki-cho, Nisshin, Aichi
470-0195 Nisshin, Tỉnh Aichi, Nhật Bản

Nagoya

Address
1-100 Kusumoto-cho, Chikusa-ku, Nagoya, Aichi
464-8650 Nagoya, Tỉnh Aichi, Nhật Bản

Nagoya

Address
2-11 Suemori-dori, Chikusa-ku, Nagoya, Aichi
464-8651 Nagoya, Tỉnh Aichi, Nhật Bản

Nagoya

Address
3-1-1 Meijo, Kita-ku, Nagoya, Aichi
462-8739 Nagoya, Tỉnh Aichi, Nhật Bản

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
Complete this form and the school’s admissions team will reply to you.