Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Aomori, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Aomori. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Aomori đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Aomori. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Aomori đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

青森大学は、開学以来「豊かな人間性と基礎学力に裏打ちされた実践的な教育」「学生中心の大学」「地域とともに生きる大学」という基本理念に基づいて大学運営を行い、多くの有能な人材を輩出し、現在では総合経営学部、社会学部、ソフトウェア情報学部、薬学部の文理4学部を擁する総合大学へと発展することができました。 ... Đọc thêm

青森大学は、開学以来「豊かな人間性と基礎学力に裏打ちされた実践的な教育」「学生中心の大学」「地域とともに生きる大学」という基本理念に基づいて大学運営を行い、多くの有能な人材を輩出し、現在では総合経営学部、社会学部、ソフトウェア情報学部、薬学部の文理4学部を擁する総合大学へと発展することができました。 Đọc ít hơn