Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ebetsu, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Ebetsu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ebetsu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Ebetsu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ebetsu đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

It has been nearly 70 years since Sapporo Gakuin University emerged from its fledgling predecessor, Sapporo Bunka Senmon Gakuin (Sapporo College of Liberal Arts). Within that span, it evolved into Sap ... Đọc thêm

It has been nearly 70 years since Sapporo Gakuin University emerged from its fledgling predecessor, Sapporo Bunka Senmon Gakuin (Sapporo College of Liberal Arts). Within that span, it evolved into Sapporo Junior College, then Sapporo College of Commerce, and flourished into a liberal arts university, currently with five faculties, nine departments, and three graduate schools. Đọc ít hơn