Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Gamagori, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Gamagori. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gamagori đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Gamagori. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gamagori đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

愛知工科大学は、様々な人と向き合って議論・交流・相互理解を行い、お互いに教えあいながら学ぶ協同学習を通して、教育目標「自立と夢の実現」の達成に必要な力(「意欲」「人間性」「能力」)を身に付け、自身を成長させたいという意欲と基礎学力(数学的探求力、読解力、科学的思考力)を有する人を幅広く受け入れます。 ... Đọc thêm

愛知工科大学は、様々な人と向き合って議論・交流・相互理解を行い、お互いに教えあいながら学ぶ協同学習を通して、教育目標「自立と夢の実現」の達成に必要な力(「意欲」「人間性」「能力」)を身に付け、自身を成長させたいという意欲と基礎学力(数学的探求力、読解力、科学的思考力)を有する人を幅広く受け入れます。 Đọc ít hơn