Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Higashiomi, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Higashiomi. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Higashiomi đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Higashiomi. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Higashiomi đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部は、湖東の静かな田園地帯に位置する大学です。本学の特質は「小さな大学」です。有名校と言われている私立大学では500人程度の授業は珍しくなく、中には800人のマンモス講義も行われています。本学では原則として少人数クラスの講義を中心として、教授陣と学生が膝をつき合わせて「教え・学ぶ」体制を整えています。 ... Đọc thêm

びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部は、湖東の静かな田園地帯に位置する大学です。本学の特質は「小さな大学」です。有名校と言われている私立大学では500人程度の授業は珍しくなく、中には800人のマンモス講義も行われています。本学では原則として少人数クラスの講義を中心として、教授陣と学生が膝をつき合わせて「教え・学ぶ」体制を整えています。 Đọc ít hơn