Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kawasaki, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kawasaki. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kawasaki đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kawasaki. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kawasaki đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

In 1870, the Meiji government ordered various local governments to send "persons qualified for positions of authority in government" to developed nations as overseas observers or students. The swift a ... Đọc thêm

In 1870, the Meiji government ordered various local governments to send "persons qualified for positions of authority in government" to developed nations as overseas observers or students. The swift absorption of Western academic practices and knowledge was necessary to further Japan's modernization. Đọc ít hơn
Tỉnh , Kawasaki + 1 Hơn Ít hơn