Nagasaki University

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Nagasaki

Address
Bunkyo Campus
1-14, Bunkyo-machi, Nagasaki City, Nagasaki

852-8521 Nagasaki, Tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

Nagasaki

Address
Katafuchi Campus
4-2-1, Katafuchi, Nagasaki City, Nagasaki

850-8506 Nagasaki, Tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

Nagasaki

Address
Sakamoto Campus 1
1-12-4, Sakamoto, Nagasaki City, Nagasaki

852-8523 Nagasaki, Tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

Nagasaki

Address
Sakamoto Campus 2
1-7-1, Sakamoto, Nagasaki City, Nagasaki,

852-8520 Nagasaki, Tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm