Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Naruto, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Naruto. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Naruto đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Naruto. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Naruto đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Naruto University of Education is located in Seto Inland Sea National Park. The university’s surroundings include the dynamic Naruto whirlpools, Ryōzen-ji Temple, which is the first stop on the 88 ... Đọc thêm

The Naruto University of Education is located in Seto Inland Sea National Park. The university’s surroundings include the dynamic Naruto whirlpools, Ryōzen-ji Temple, which is the first stop on the 88-temple Shikoku Pilgrimage, and the Ōtsuka Museum of Art, which houses an exhibit of ceramic plate reproductions of Western works of art. Only two hours by highway bus from Osaka, the park draws large numbers of tourists and pilgrims. Đọc ít hơn