Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Oita, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Oita. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Oita đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Oita. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Oita đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The four years you spend at Nippon Bunri University (NBU) will provide the foundation for your future life, fostering an enhanced insight and level of judgment that will enable you to move forward in ... Đọc thêm

The four years you spend at Nippon Bunri University (NBU) will provide the foundation for your future life, fostering an enhanced insight and level of judgment that will enable you to move forward in your subsequent life with vigor. Furthermore, NBU aims to nurture in students a desire to apply their abilities to contribute to society and its people. Đọc ít hơn