Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Saga, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Saga. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Saga đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Saga. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Saga đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Đại học Saga được thành lập dựa trên sự sát nhập giữa đại học Saga cũ và Đại học Y Saga, bao gồm 5 khoa trực thuộc là Khoa văn hóa và giáo dục, Khoa kinh tế, Khoa y, Khoa khoa học và công nghệ, Khoa n ... Đọc thêm

Đại học Saga được thành lập dựa trên sự sát nhập giữa đại học Saga cũ và Đại học Y Saga, bao gồm 5 khoa trực thuộc là Khoa văn hóa và giáo dục, Khoa kinh tế, Khoa y, Khoa khoa học và công nghệ, Khoa nông nghiệp. Về đào tạo sau đại học có Khoa nghiên cứu giáo dục học, Khoa nghiên cứu kinh tế học, Khoa nghiên cứu nông nghiệp học, Khoa nghiên cứu y học, Khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đại học Saga có 7500 sinh viên bậc đại học và sau đại học đang học tập và nghiên cứu, trong số đó có hơn 300 lưu học sinh. Đọc ít hơn
Saga , Saga , Arita + 2 Hơn Ít hơn