Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Shizuoka, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Shizuoka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Shizuoka đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Shizuoka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Shizuoka đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Shizuoka University came into being after the integration of the former Shizuoka High School, Shizuoka First Normal School and Shizuoka Second Normal School, Shizuoka Normal School for Youth, and Hama ... Đọc thêm

Shizuoka University came into being after the integration of the former Shizuoka High School, Shizuoka First Normal School and Shizuoka Second Normal School, Shizuoka Normal School for Youth, and Hamamatsu Technical College (formerly Hamamatsu Technical High School) in 1949, followed by the absorption of Shizuoka Prefectural College of Agriculture in 1951. Đọc ít hơn