Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hachioji, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Hachioji. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hachioji đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Hachioji. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hachioji đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Takushoku University is an international university with a rich history and tradition that was established in 1900 with a pledge to cultivate global individuals capable of contributing to Asia and the ... Đọc thêm

Takushoku University is an international university with a rich history and tradition that was established in 1900 with a pledge to cultivate global individuals capable of contributing to Asia and the world. Đọc ít hơn
Bunkyo City , Hachioji + 1 Hơn Ít hơn

Kogakuin University was initially founded in 1887 as Koshu Gakko by Koki Watanabe. It was the first private engineering school established in Japan to train engineers who would be prepared to work on ... Đọc thêm

Kogakuin University was initially founded in 1887 as Koshu Gakko by Koki Watanabe. It was the first private engineering school established in Japan to train engineers who would be prepared to work on the front lines of the industries that were needed for promoting Japan's modernization. This initial vision of cultivating engineers who are work-ready for the industrial world remains intact at the university to this day. Đọc ít hơn
Shinjuku City , Hachioji + 1 Hơn Ít hơn