Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Mitaka, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Mitaka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mitaka đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Mitaka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mitaka đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

From the early years of the twentieth century, Christians in both Japan and North America prayed for the establishment of a Christian university in Japan. Their long-cherished dream finally came to fr ... Đọc thêm

From the early years of the twentieth century, Christians in both Japan and North America prayed for the establishment of a Christian university in Japan. Their long-cherished dream finally came to fruition after the end of World War II. Reflecting on the catastrophe of war, and with strong feelings of responsibility to future generations, seeking to fulfill a committee charged with the mission to establish ICU was founded. Đọc ít hơn