Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ota City, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Ota City. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ota City đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Ota City. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ota City đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Established in 1986, the Tokyo University of Technology is commemorating its 25th anniversary in 2011. It should be noted, however, that the foundation of its predecessor as an educational corporation ... Đọc thêm

Established in 1986, the Tokyo University of Technology is commemorating its 25th anniversary in 2011. It should be noted, however, that the foundation of its predecessor as an educational corporation dates back to 1947; thus, the educational corporation itself celebrated its 60th anniversary in 2007. Đọc ít hơn
Hachioji , Ota City + 1 Hơn Ít hơn