Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Shibuya City, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Shibuya City. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Shibuya City đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Shibuya City. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Shibuya City đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Tokai University is a private university established by Dr. Shigeyoshi Matsumae in1942. "Tokai" of "Tokai University" refers to the sea to the east of Asia, namely the Pacific Ocean, and symbolizes th ... Đọc thêm

Tokai University is a private university established by Dr. Shigeyoshi Matsumae in1942. "Tokai" of "Tokai University" refers to the sea to the east of Asia, namely the Pacific Ocean, and symbolizes the desire to foster a rich spirit and broad perspectives. Đọc ít hơn