Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Yamagata, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Yamagata. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yamagata đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Yamagata. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yamagata đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Established in April 1992 by Yamagata Prefecture and Yamagata City, the Tohoku University of Art and Design is the first venture of its kind in Japan where a university built with funds by the governm ... Đọc thêm

Established in April 1992 by Yamagata Prefecture and Yamagata City, the Tohoku University of Art and Design is the first venture of its kind in Japan where a university built with funds by the government has been turned over to be operated as an entirely private university. Đọc ít hơn