Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Yufu, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Yufu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yufu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Yufu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yufu đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Oita University was established under a new system in 1949, consisting of the Faculty of Liberal Arts and Sciences (currently the Faculty of Education) and the Faculty of Economics, and was integrated ... Đọc thêm

Oita University was established under a new system in 1949, consisting of the Faculty of Liberal Arts and Sciences (currently the Faculty of Education) and the Faculty of Economics, and was integrated with Oita Medical University in 2003. Now it consists of 5 faculties (Education, Economics, Medicine, Science & Technology, and Welfare & Health Science) and 5 graduate schools (Education, Economics, Medicine, Science & Technology, and Welfare & Health Science), and it has about 5,600 students studying on both Dannoharu and Hasama campuses. In September of this year, we held a ceremony and reception to celebrate Oita University's 70th anniversary. Đọc ít hơn
Oita , Yufu , Oita + 2 Hơn Ít hơn