Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sohar Port, Oman 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sohar Port. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sohar Port đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sohar Port. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sohar Port đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The International Maritime College Oman (IMCO) is a unique college in Oman, the GCC countries and beyond. IMCO was established on 24 April 2005 and it is owned by the Government of Oman (ASYAD).

The International Maritime College Oman (IMCO) is a unique college in Oman, the GCC countries and beyond. IMCO was established on 24 April 2005 and it is owned by the Government of Oman (ASYAD). Đọc ít hơn