Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Al Khuwayr South, Oman 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Al Khuwayr South. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Al Khuwayr South đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Al Khuwayr South. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Al Khuwayr South đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Motto: Where Technology is invented. Vision: To be at the forefront of higher education institutions in technological education nationally and regionally. Mission: To provide high-quality learning, tr ... Đọc thêm

Motto: Where Technology is invented. Vision: To be at the forefront of higher education institutions in technological education nationally and regionally. Mission: To provide high-quality learning, training, and research environment towards developing technological, innovative, and entrepreneurial capabilities to meet the ever-evolving social and economic needs. Đọc ít hơn
Al Khuwayr South