Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bồ đề, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Bồ đề. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bồ đề đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Bồ đề. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bồ đề đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, food industry, food and health, geology and the envir ... Đọc thêm

UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, food industry, food and health, geology and the environment. Student intake is selective. Academic programmes are research-informed to support the curriculum of the great range of scientific disciplines taught at the school. Đọc ít hơn
Bồ đề , Mont-Saint-Aignan , Paris , Rennes + 3 Hơn Ít hơn