Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Thành phố, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Thành phố. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Thành phố đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Thành phố. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Thành phố đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Being the youngest Grande Ecole in France is an asset for Y SCHOOLS, which since its creation in 1992 as Groupe ESC Troyes, has strived to forge ahead through daring innovation and, as much as possibl ... Đọc thêm

Being the youngest Grande Ecole in France is an asset for Y SCHOOLS, which since its creation in 1992 as Groupe ESC Troyes, has strived to forge ahead through daring innovation and, as much as possible, challenging experimentation Đọc ít hơn
Thành phố , Paris , Metz , Thành phố + 3 Hơn Ít hơn

UTT's core missions are to conduct research, deliver education & training and facilitate technology transfer. UTT is a French institution of higher education established in 1994. It is today one o ... Đọc thêm

UTT's core missions are to conduct research, deliver education & training and facilitate technology transfer. UTT is a French institution of higher education established in 1994. It is today one of the largest engineering schools in France. Over 2,500 students are registered at the University, enrolled on undergraduate, postgraduate and doctoral study programs. Đọc ít hơn