Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Vannes, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Vannes. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vannes đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Vannes. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vannes đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Brittany’s 2nd-largest city welcomes nearly 24,000 students per year, 10% of whom are international students enrolled in its university and its 7 Grandes Ecoles. Its diverse educational programs, exce ... Đọc thêm

Brittany’s 2nd-largest city welcomes nearly 24,000 students per year, 10% of whom are international students enrolled in its university and its 7 Grandes Ecoles. Its diverse educational programs, excellent research initiatives, high-quality instruction, local job prospects, and unique environment make it a top destination for students. Đọc ít hơn
Brest , Vannes + 1 Hơn Ít hơn