JAMK University of Applied Sciences

Địa điểm

Jyväskylä

JAMK

Address
Main campus: Rajakatu
JAMK University of Applied Sciences
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

40200 Jyväskylä, Phần Lan
Điện thoại
+358 20 7438100

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.