Karelia University Of Applied Sciences

Địa điểm

Joensuu

Address
Wärtsilä Campus,
Karjalankatu 3

80200 Joensuu, Phần Lan

Joensuu

Address
Tikkarinne 9
80200 Joensuu, Phần Lan
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.