Oulu University of Applied Sciences (OAMK)

Địa điểm

Oulu

OAMK

Address
Yliopistokatu 9,
90570 OULU

90570 Oulu, Phần Lan
Điện thoại
+358 20 611 0200
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.