Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Mayagüez, Puerto Rico 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Mayagüez. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mayagüez đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Mayagüez. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Mayagüez đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Our university grew out of educational institutions in Puerto Rico and Cuba. The Seventh-day Adventist Church opened its first school in Aibonito, Puerto Rico, in 1920. In 1946 it established the Metr ... Đọc thêm

Our university grew out of educational institutions in Puerto Rico and Cuba. The Seventh-day Adventist Church opened its first school in Aibonito, Puerto Rico, in 1920. In 1946 it established the Metropolitan Adventist Academy, a comprehensive high school, in Santurce. In 1957 the Puerto Rican Adventist College was founded in Mayagüez. In May 1961, he received authorization to offer the university-level programs that had been offered at the Colegio de las Antillas in Santa Clara, Cuba. In September of that year, it was changed to the Puerto Rico Adventist College; and later, in March 1962, the name was changed to Antillean College. On August 18, 1989, the Council of Higher Education authorized the new name of Antilles Adventist University (UAA). Đọc ít hơn