Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Qatar 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Qatar. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Qatar đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Qatar và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Qatar và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Qatar: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

14 Kết quả trong Qatar

Địa điểm
Qatar
Divan International came into existence 18 years ago. It is an accredited and licensed platform that is arguably the best leading cultural exchange, e...
HEC Paris joined Qatar Foundation in June 2010, bringing world-class Executive Education programs and research activity to Doha and the region. It is ...
Stafford was formed in 1993, in the UAE, with the sole intention of providing distance education assistance to the business professionals in the Middl...
Marconi University is a world-class university engaged in significant international research and innovation. The University looks beyond the tradition...
Georgetown University in Qatar (GU-Q) is an additional location of Georgetown University, based in Education City in Doha. The University offers a fou...
Since the fall of 2003, Texas A&M University at Qatar has offered Bachelor of Science degrees in chemical engineering, electrical engineering, mechani...
ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity bu...
At Stenden Qatar University of Applied Sciences, you will be welcome in a pleasant, relatively small environment with a friendly and family-like atmos...
We coach train and mentor individuals to become leaders of change in driving towards a leaner, innovative and continuously improving organisation. We ...
The Doha Institute for Graduate Studies (DI) is an independent institute for learning and research, based in Doha, in the fields of social sciences, h...
For more than 30 years, students and their families have trusted The Princeton Review to help them get into their dream school. From algebra homework ...
In today’s competitive work environment, how can you easily secure all of your ambitions? How can you realize your most coveted career goals, leave yo...
Established in 2001 as a partnership between Cornell University and Qatar Foundation, WCMC-Q is part of Weill Cornell Medical College in New York and ...
UCL Qatar represents a unique three-way partnership between UCL, Qatar Foundation and Qatar Museums Authority, positioning Qatar as the centre of exce...