Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Cluj-Napoca, Romania 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Cluj-Napoca. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cluj-Napoca đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Cluj-Napoca. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Cluj-Napoca đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Babeş-Bolyai University (UBB) is currently the largest Romanian university, hosting around 47.000 students enrolled in Bachelor, Master or Ph.D. programs in the 2019-2020 academic year. The Faculty of ... Đọc thêm

Babeş-Bolyai University (UBB) is currently the largest Romanian university, hosting around 47.000 students enrolled in Bachelor, Master or Ph.D. programs in the 2019-2020 academic year. The Faculty of Economics and Business Administration (FSEGA) of UBB is the best Romanian higher education institution in Economics and Business. Đọc ít hơn