Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sfântu Gheorghe, Romania 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sfântu Gheorghe. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sfântu Gheorghe đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Sfântu Gheorghe. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sfântu Gheorghe đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Sapientia Hungarian University of Transylvania is the independent university of the Hungarian community in Romania, which aims to provide education to the members of our community and perform scie ... Đọc thêm

The Sapientia Hungarian University of Transylvania is the independent university of the Hungarian community in Romania, which aims to provide education to the members of our community and perform scientific research on a high professional level. We consider ourselves responsible for our students' knowledge, for our teaching staff and colleagues' future, for the quality of our research activity and transparency in our operations. Đọc ít hơn
Sfântu Gheorghe