Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kragujevac, Serbia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kragujevac. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kragujevac đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Kragujevac. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kragujevac đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Kragujevac rose from the foundations of the Lyceum of Serbia's Principality, the first higher education institution in modern Serbia, established in Kragujevac by the decree of Princ ... Đọc thêm

The University of Kragujevac rose from the foundations of the Lyceum of Serbia's Principality, the first higher education institution in modern Serbia, established in Kragujevac by the decree of Prince Milos Obrenović on July 1st, 1838. Its first rector was Atanasije Nikolic (1803 – 1882). Đọc ít hơn