Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Novi buồn, Serbia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Novi buồn. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Novi buồn đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Novi buồn. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Novi buồn đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Dr Lazar Vrkatic Faculty of Law and Business Studies is an accredited institution of higher education providing undergraduate and graduate study programmes in Law, English Language, Security and C ... Đọc thêm

The Dr Lazar Vrkatic Faculty of Law and Business Studies is an accredited institution of higher education providing undergraduate and graduate study programmes in Law, English Language, Security and Crime Science, and Business Psychology. There is also a graduate course available in Psychotherapy. Đọc ít hơn
Novi buồn , Ni + 1 Hơn Ít hơn