Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Slovakia 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh là cung cấp bằng cử nhân tại Slovakia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học hàng đầu xếp hạng trong Slovakia đây. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình cử nhân cung cấp.

Tìm các trường đại học cử nhân tại Slovakia và duyệt qua các chương trình cử nhân của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các lựa chọn học đại học khác nhau tại Slovakia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Slovakia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

9 Kết quả trong Slovakia

?Department of Psychology has accreditation for undergraduate and graduate education (bachelor and Master of Arts degree) in the field of psychology a...
ZOE Talent Solutions is a global training and consulting firm that has been serving leading businesses in many countries. We specialise in capacity bu...
Matej Bel University is a public university which achieved university status in 2010 and is a member of the European University Association. The unive...
All courses are taught in English. A basic knowledge of English is sufficient for any applicant to qualify for our study program as BISLA has excellen...
The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice is the only institution in the Slovak Republic offering higher education in the veterinar...
The history of the Faculty of Natural Sciences of the Comenius University commenced at the then Slovak University. The establishment of the Faculty of...
The Catholic University in Ruzomberok, Slovakia is a public university consisting of four faculties (Faculty of Arts and Letters, Faculty of Education...
The Pan-European University (PEU) is a private higher education institution, offering university education at all 3 cycles of studies in 20 accredited...
The Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences is the accredited external educational institution for postgraduate doctoral studies in the ...