Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Žilina, Slovakia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Žilina. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Žilina đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Žilina. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Žilina đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Žilina with its sixty-five years of history belongs to one of the leading educational and scientific institutions in Slovakia. With its rich tradition, it occupies a significant plac ... Đọc thêm

The University of Žilina with its sixty-five years of history belongs to one of the leading educational and scientific institutions in Slovakia. With its rich tradition, it occupies a significant place among Slovak universities. This fact is not only connected with the number of students or offers interesting and quality study programs but the university also has significant research and foreign activities. Đọc ít hơn