Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ružomberok, Slovakia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Ružomberok. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ružomberok đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Ružomberok. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ružomberok đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Catholic University in Ruzomberok, Slovakia is a public university consisting of four faculties (Faculty of Arts and Letters, Faculty of Education, Faculty of Theology and Faculty of Health). The ... Đọc thêm

The Catholic University in Ruzomberok, Slovakia is a public university consisting of four faculties (Faculty of Arts and Letters, Faculty of Education, Faculty of Theology and Faculty of Health). The university provides high-quality education based on an individual approach in a modern campus. Đọc ít hơn