Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Trnava, Slovakia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Trnava. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Trnava đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Trnava. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Trnava đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The university offers an opportunity to study in these programs: German Language, Russian Language, Slovak Language and Literature, Teacher-Training Program, History, English Language, Ethnology, Psyc ... Đọc thêm

The university offers an opportunity to study in these programs: German Language, Russian Language, Slovak Language and Literature, Teacher-Training Program, History, English Language, Ethnology, Psychology, Biology, Protection of the Environment, Biotechnology, Applied Informatics, Applied Chemistry, Philosophy, Radiology, Mass Media Communication, Marketing Communication, Public Politics, Management of Public Services, Political Science, Public Administration, European Studies and many others. Đọc ít hơn