Đọc Mô tả chính thức

Hacer Creativo là trường duy nhất được chính phủ Aragon ủy quyền để giảng dạy Thiết kế Thời trang và trao bằng cấp chính thức và được công nhận trong Thiết kế Thời trang. Hacer Creativo đã được đào tạo tài năng mới trong gần 20 năm và được hưởng một danh tiếng lớn trong số các công ty thời trang và thiết kế trên toàn thế giới.

Tại HC chúng tôi được hưởng và chia sẻ ơn gọi mỗi ngày với các sinh viên và nhân viên của chúng tôi và khuyến khích bạn đến gặp chúng tôi và tận tình cảm xúc ngọt ngào của thiết kế chuyên nghiệp.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Người Tây Ban Nha

Trường này cũng cung cấp:

BA

Hacer Creativo School of Fashion Design

Chương trình học tập ở nước ngoài của Hacer Creativo đã được tạo ra theo một cách tiếp cận đa dạng thú vị. Chương trình của chúng tôi dành cho tất cả sinh viên muốn học t ... [+]

Chương trình học tập ở nước ngoài của Hacer Creativo đã được tạo ra theo một cách tiếp cận đa dạng thú vị. Chương trình của chúng tôi dành cho tất cả sinh viên muốn học thời trang ở Tây Ban Nha bằng tiếng Anh và kết hợp các nghiên cứu này với các khóa học ở nước ngoài. Ba năm học đầy đủ bằng tiếng Anh.

Bạn sẽ tham gia chương trình Cử nhân Nghệ thuật Quốc tế về Thiết kế Thời trang ở Zaragoza, Tây Ban Nha trong 2 năm (120 ECTS). Trong năm thứ ba, bạn sẽ chuyển tiếp các nghiên cứu của mình đến khuôn viên HC nằm trong một trường đại học cộng tác ở London để học 2 học kỳ cuối cùng (60 ECTS).... [-]

Tây Ban Nha Zaragoza
Tháng Chín 2019
Anh
Toàn thời gian
3 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh
Address
Av. Ranillas, 5D, 50018 Zaragoza
50018 Zaragoza, Aragon, Tây Ban Nha