Hacer Creativo School of Fashion Design

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Hacer Creativo là trường duy nhất được chính phủ Aragon ủy quyền để giảng dạy Thiết kế Thời trang và trao bằng cấp chính thức và được công nhận trong Thiết kế Thời trang. Hacer Creativo đã được đào tạo tài năng mới trong gần 20 năm và được hưởng một danh tiếng lớn trong số các công ty thời trang và thiết kế trên toàn thế giới.

Tại HC chúng tôi được hưởng và chia sẻ ơn gọi mỗi ngày với các sinh viên và nhân viên của chúng tôi và khuyến khích bạn đến gặp chúng tôi và tận tình cảm xúc ngọt ngào của thiết kế chuyên nghiệp.

Địa điểm

Zaragoza

Address
Av. Ranillas, 5D, 50018 Zaragoza
50018 Zaragoza, Aragon, Tây Ban Nha

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn