Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Khlong Nueng, Thái Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Khlong Nueng. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Khlong Nueng đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Khlong Nueng. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Khlong Nueng đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) offers undergraduate and graduate programs (master and doctoral levels) leading to the Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Science (B. ... Đọc thêm

Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) offers undergraduate and graduate programs (master and doctoral levels) leading to the Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Science (B.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Science (M.Sc.), and Doctor of Philosophy (Ph.D.). Đọc ít hơn
Khlong Nueng , Bang Kadi + 1 Hơn Ít hơn

Welcome to the School of Engineering and Technology (SET) at the Asian Institute of Technology, where we aim to become a unique and prestigious multicultural hub of higher learning, developing highly ... Đọc thêm

Welcome to the School of Engineering and Technology (SET) at the Asian Institute of Technology, where we aim to become a unique and prestigious multicultural hub of higher learning, developing highly qualified engineers and technologists who play leading roles in promoting the region’s industrial competitiveness in its integration into the global economy. Đọc ít hơn