Thongsook College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

TC

Qua nhiều năm, vì nó là nền tảng, Thongsook Cao đẳng đã được tham gia trong việc cung cấp giáo dục và các dịch vụ có chất lượng cho các bên liên quan của nó và duy trì các tiêu chuẩn học thuật chất lượng cao.

Chương trình Quốc tế được thành lập vào năm 2012 và đã tiếp tục cung cấp các cơ hội giáo dục cho cả sinh viên theo học và cộng đồng rộng lớn hơn.

TC

Các chương trình quốc tế để đảm bảo rằng nó hoạt động phù hợp với bốn tiêu chuẩn đặt ra của Văn phòng Ủy ban Giáo dục Đại học, đó là:

  1. sản xuất Sinh viên tốt nghiệp
  2. nghiên cứu sáng tạo
  3. Dịch vụ cộng đồng học thuật
  4. Bảo tồn Nghệ thuật và Văn Hóa
TC

Địa điểm

Bangkok

Address
99/79 Borommaratchachonnani Road
Sala Thammasop, Thawi Watthana

10170 Bangkok, Thái Lan

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn