Bilkent University

Địa điểm

Thổ Nhĩ Kỳ

Address
Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ