Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Chur, Thụy Sĩ 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Chur. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chur đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Chur. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chur đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Applied Sciences of the Grisons was founded in 1963. This public federal institution is comprised of six faculties, each offering Bachelor, Master and further education programs.

The University of Applied Sciences of the Grisons was founded in 1963. This public federal institution is comprised of six faculties, each offering Bachelor, Master and further education programs. Đọc ít hơn