ESM, Ecole de Management et de Communication

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học của các doanh nghiệp, trường đại học, các ESM, Trường Quản lý và Truyền thông tại Geneva cung cấp trên cấp chứng nhận nghề đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ và tiếp tục độ giáo dục. Được thành lập tại Thụy Sĩ từ năm 1986, các ESM cung cấp một nền giáo dục nói tiếng Pháp 100% nơi chủ nghĩa thực dụng hơn hẳn academicism.

Địa điểm

Geneva

ESM Ecole de Management et de Communication

Address
46, chemin de l'Etang, Châtelaine-Genève

1219 Geneva, Geneva, Thụy Sĩ
Điện thoại
+41 22 979 33 79

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn