Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ilanz, Thụy Sĩ 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Ilanz. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ilanz đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh cho các chương trình cử nhân tại Ilanz. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ilanz đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Founded in 1962, we are firmly established among the world’s finest education institutions specializing in hospitality and luxury management. We offer applied business education, combining academic ri ... Đọc thêm

Founded in 1962, we are firmly established among the world’s finest education institutions specializing in hospitality and luxury management. We offer applied business education, combining academic rigor, hands-on practical skills, and professional internships – all with a focus on developing the soft skills that are a prerequisite in the modern global economy. Đọc ít hơn
Ilanz , London + 1 Hơn Ít hơn